Kanał Wyżej
Sprawozdania finansowe

Bilans i rachunek zysków i strat za 2021
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2021
Sprawozdanie finansowe 2020
Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdanie finansowe 2019
Sprawozdanie finansowe 2018
Sprawozdanie finansowe 2017Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Wersja standardowa